Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Majoriteten lägger sig platt för Södertäljes integrationskris

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ledarna för den politiska majoriteten i Södertälje: Boel Godner (S), Lars Greger (MP) och Alexander Rosenberg (M).

Bild: Stefan Lindström

Annons

Södertälje är en kommun med stora integrationsproblem. Kriminaliteten gör våra gator osäkra, elever i grundskolan klarar inte målen i svenska och uppemot 60 procent av befolkningen i Södertälje har utländsk bakgrund.

Vi sverigedemokrater tycker att integrationen är av högsta prioritet – därför har vi föreslagit att kommunfullmäktige ska anta en ”integrationsplikt” i linje med vad som finns i andra kommuner.

Vår motion är snarlik den integrationsplikt som redan finns i den moderatledda kommunen Vellinge – där den har visat sig vara effektiv. Sedan integrationsplikten infördes i Vellinge 2017 har andelen bidragsförsörjda gått ner från 14,6 procent år 2018 till 11,9 procent 2021. I Hörby kommun har bidragsberoende hushåll minskat med 45 procent på 1 år.

Annons

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på de som kommit till Södertälje kommun. Integrationsplikten har fyra delar – ingen av dem särskilt avancerade – men alla viktiga för att underlätta, vägleda och följa upp individens väg till självförsörjning.

Annons

Först behöver det finnas ett fokus på jobb och språk från dag ett. Vi upplever inte att så är fallet i dag. En kartläggning behöver göras över individens kompetenser och en tydlig handlingsplan skapas med målet om självförsörjning som fokus.

En viktig del av detta behöver vara det svenska språket. Språket är nyckeln till integration. Därför ska sfi-undervisningen ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Det finns redan i dag en obligatorisk kurs i samhällsorientering, men det finns inga konsekvenser om individen uteblir. Detta behöver vara en del av etablerings- och handlingsplanen.

Till sist måste det finnas konsekvenser om en nyanländ frångår sin handlingsplan utan giltiga skäl. Då kan till exempel kontraktstiden för personens etableringsboende kortas ner, eller att personen mister rätten till vissa ersättningar.

Föga förvånande säger Moderaterna, med resten av majoriteten (Socialdemokraterna och Miljöpartiet), nej till vårt förslag – som på andra håll är moderatpolitik. Den mycket vaga och lata förklaringen sa att ”Södertälje är en större kommun”, underförstått att Södertälje kommun är en för stor kommun för att implementera en integrationsplikt.

Hur ska vi någonsin kunna klara av Södertäljes djupt rotade integrationsproblem om ingen vågar ta första steget?

Annons

På vilket sätt gör faktumet att Södertälje är en större kommun det omöjligt att införa de åtgärder som nämns ovan? Ska det tolkas som att det är en för stor uppgift för majoriteten? Hur ska vi någonsin kunna klara av Södertäljes djupt rotade integrationsproblem om ingen vågar ta första steget?

Annons

Likaså är det beklämmande att inget parti från den så kallade ”högern” eller ”oppositionen” i fullmäktige röstade för vår motion. När det väl kom till votering i fullmäktige vågade varken Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna eller Realistpartiet trotsa vänsterpartiernas tröttsamma anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

Vi måste våga ta tag i situationen innan det är för sent. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet hamnar Södertälje på andra plats i antal anmälda fall av misshandel i kommunen. Lika så har Södertälje högst andel bidragsförsörjda i länet och en arbetslöshet på 10,5 procent. Detta är vad vi kommer få mer av i framtiden om vi inte vågar sätta ner foten. Mer splittring, mer otrygghet och fler brott. Det är bråttom och vi har inte råd att vänta längre.

Precis som på det nationella planet krävs det att Sverigedemokraterna pressar på för att råda bot på det misslyckade integrationsprojektet i Södertälje.

Andreas Birgersson (SD)

oppositionsråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan