Annons

Annons

Annons

Lugnet byts ut

Debatt
Ska Nykvarns äldre agera bullerplank?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På den här fastigheten, Nykvarn 11:1, finns planer för att bygga nytt äldreboende. Foto: Mathias Jonsson

Annons

Majoriteten i Nykvarn har tagit beslut om att bygga nytt äldreboende på en synnerligen olämplig tomt, Nykvarn 11:1, som ligger utmed järnvägen. Beslutet är taget utan att alla folkvalda partier fått vara med och debattera frågan. Beslutet är nämligen taget i kommunstyrelsen, dit Liberalerna och Kristdemokraterna inte fått tillträde.

Liberalerna anser att fastigheten Nykvarn 11:1 inte är lämplig för särskilt boende. Fastigheten ligger utmed järnvägen där trafik med farligt gods går. Farligt gods tillåts generellt på all järnväg.

För transporter av farligt gods på järnväg anger Banverket (numera Trafikverket) och Räddningsverket (numera MSB) i rapporten ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods” att det bör finnas en bebyggelsefri zon på minst 30 meter från mittlinjen av ett järnvägsspår och en riskhanteringszon på upp till 150 meter från mittlinjen av ett järnvägsspår.

Annons

Annons

Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning presenteras i ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods”. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Skyddsavstånd för bostäder är 50 meter från järnvägens spårmitt.

Med ett skyddsavstånd till järnväg på 50 meter är fastigheten Nykvarn 11:1 inte möjlig att bygga ett särskilt boende på. Det är också olämpligt att planera in ett särskilt boende på en fastighet där det finns risk för att de äldre kan utsättas för en olyckshändelse på grund av transport med farligt gods. Under natten mot lördagen den 8 april 2000 spårade ett godståg lastat med 360 ton gasol ur i centrala Borlänge. Katastroflarm utlöstes och stora delar av centrum spärrades av.

Järnvägen ger också upphov till buller och vibrationer. Buller ger hälsoproblem

I samband med olyckan fick ett äldreboende utrymmas. En utrymning av boende som har svårt att röra sig ställer stora krav på personal och räddningstjänst. I Nykvarn har vi haft två urspårningar i närheten av fastigheten Nykvarn 11:1 under de senaste åren.

Järnvägen ger också upphov till buller och vibrationer. Buller ger hälsoproblem som kan yttra sig i stress, sömnsvårigheter, koncentrations- och inlärningssvårigheter hos dem som exponeras. Personer som utsätts för buller under lång tid får dessutom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Annons

Annons

Vibrationer från järnvägstrafik kan ge störningar och obehag för dem som bor nära spåret. De som utsätts för vibrationer kan drabbas av sömnstörningar, insomningsproblem, koncentrationssvårigheter eller allmän trötthet.

Projektets mål, att äldre personer som bor på särskilda boenden får förbättrad livskvalitet genom ökad tillgång till utemiljöer, utevistelse och uterehabilitering går inte att uppnå på fastigheten Nykvarn 11:1.

Anne-Marie Falk

Ulf Waldekrantz

Liberalerna i Nykvarn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan