Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Vår prismodell är kostnadsriktig

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Södertäljes elnätsbolag Telge nät har bytt prismodell.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Telge näts nya prismodell för elnätet påverkar kunder och väcker frågor, flera har också skrivit insändare till LT om det. Vi vill därför förklara bakgrund och förutsättningar för den nya modellen.

Enligt Energimarknadsinspektionens (Ei) nya föreskrifter ska alla elnätsbolag i Sverige ha infört en prismodell som stödjer ett effektivt och smart användande för elnätet, senast 1 januari 2027. Samtliga elnätsbolag i Sverige är reglerade av Ei och vi följer givetvis gällande föreskrifter.

Annons

Annons

Vi på Telge nät var tidigt ute då vi lanserade den nya elprismodellen 1 juli 2022. Modellen, som består av begrepp som överföringsavgifter, effektavgifter, hög- och låglast är fortfarande nya för många kunder, det har vi förståelse för.

Det finns flera syften till förändringen av prismodellen. Ett är att skapa ökade incitament för kunder att minska sin elförbrukning och att flytta den till andra delar på dygnet. De nya komponenterna hög- och låglastperioder samt effektavgift skapar dessa incitament.

En annan sak är i den nya modellen är kostnadsriktighet. Det innebär att de kostnader vi för vidare till våra kunder motsvaras av de kostnader vi själva har för varje kund och kundgrupp. Detta är ett nytt sätt fördela kostnader på, som syftar till att bättre spegla våra verkliga förhållanden.

På www.telge.se/elnat, finns mer omfattande information om vår nya avgiftsmodell och hur den fungerar.

Anders Larsson

produktledare elnät Telge nät

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan