Annons

Annons

Annons

Nykvarn

Debatt
Rusta upp och bevara Älgbostad

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För 14 år sedan köpte Nykvarns kommun gården Älgbostad, sedan dess har byggnaderna förfallit.

Bild: Mathias Jonsson

Annons

Gården Älgbostad som Nykvarns kommun löpte 2009 står i fritt förfall, det är slöseri med medborgarnas pengar och inte minst förfulas en historisk kulturmiljö.

Liberalerna i Nykvarn föreslår att kommunens dagliga verksamhet får disponera två av byggnaderna på fastigheten Älgbostad. De som är sysselsatta i daglig verksamhet, skulle då reparera byggnaderna så att det går att bedriva verksamhet där.

Annons

De som sysselsätts i daglig verksamhet skulle kunna anlägga en gammaldags torpträdgård och låta besökare ta del av hur det var att leva på ett torp eller en mindre gård i Nykvarn under 1900-talet. På gården skulle det kunna finnas får, höns och kaniner.

En budget behövs för inköp av material.

Att ha personer närvarande på gården innebär ökad trivsel, stimulans och trygghet för dem som besöker Älgbostad.

Annons

Verksamhet på Älgbostad innebär att de som arbetar med daglig verksamhet kan göra en insats för att få gården levande igen. Att ha personer närvarande på gården innebär ökad trivsel, stimulans och trygghet för dem som besöker Älgbostad. Det innebär också en kulturgärning att reparera det röda huset som en gång var den första kiosken vid Hökmossbadet. Ett ökat antal besökare och sysselsatta på gården minskar risken för vandalisering och förstörelse av fastigheten.

Det är också en inledning på nödvändigt underhåll av fastigheten, något som har saknats sedan 2009 då Nykvarns kommun använde sin förköpsrätt för att ta över gården. Älgbostad är en av de få gårdar som finns kvar med sin ursprungliga bebyggelse och har ett kulturhistoriskt värde. Den ligger inom promenadavstånd från Nykvarns centrum och kan nås av många boende. Sörmlandsleden går i närheten och gården är lämplig som rastställe.

Vi påminner om kommunens ansvar som fastighetsägare enligt Plan- och bygglagen, 8 kap. 14 §. Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Annons

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Anne-Marie Falk

Ulf Waldekrantz

Liberalerna Nykvarn

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan