Annons

Annons

Annons

Södertälje

Minnesord: Ing-Britt Bergholtz – ”Hörde henne aldrig tala illa om andra”

Diakonissan syster Ing-Britt Bergholtz har gått ur tiden. Hon blev 90 år gammal och sörjs närmast av döttrarna Maria, Elisabeth och Johanna med familjer, barnbarn vänner och många församlingsbor.

Syster Ing-Britt Bergholtz blev 90 år.

Bild: Privat

Annons

Ing-Britt Bergholtz föddes på gården Piggebo i det gammalkyrkligt präglade Södra Unnaryds socken nära Hyltebruk år 1930. Fadern och modern drev ett litet jordbruk som försörjde familjen. Tidigt fick Ing-Britt med sina syskon lära sig arbetet och livet på gården. Efter skolgången i hembygden fortsatte hon med Hermodsstudier och avlade realexamen med de allra bästa vitsord.

Hembygdens kyrka och det söndagliga gudstjänstlivet i bygden var viktigt i familjens liv. För Ing-Britt Bergholtz blev konfirmationen i församlingskyrkan livsavgörande. Här mottog hon sin kallelse att bli diakonissa. Så kom hon redan som 19 åring till Stockholm och Ersta diakonissanstalt där hon först utbildade sig till sjuksköterska och därefter till diakonissa.

Annons

Ing-Britt upptogs som provsyster 1950 och valde Jesu Ord från Matt. 6: 10 ”tillkomme ditt rike”, ett bibelord som följde henne livet igenom som en hjärtats ständiga bön och ledstjärna i livet. 1954 vigdes syster Ing-Britt till Erstasyster och valde då även sitt diakonisspråk, Jesu ord till sina lärjungar: ”Jag giver dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand” Joh. 10:28.

Annons

Hennes första tjänster var på Ersta sjukhus, därefter tre år som diakonissa i Sofia församling i Jönköping varpå följde tre år i Strängnäs domkyrkoförsamling. Syster Ing-Britt levde i en tid då kallelsen till diakonatet ej ansågs vara förenligt med familjeliv. När så längtan efter familjeliv och barn växte sig stark ledde det till att hon med smärta fick lämna diakonatet.

Äktenskapet med Karl-Vilhelm Bergholtz och en växande familj ledde henne till Oxelösund och Halmstad innan flytten till Södertälje. Här mottog syster Ing-Britt i en dröm förnyelse av sin kallelse. Det hade då blivit möjligt för henne att återinträda som diakonissa. Det var en stor glädjens dag för henne då hon 1976 åter fick ikläda sig sin vigningsdräkt.

Så följde 25 års trogen tjänst i Södertälje församling fram till sin pension 1995. Hennes tjänst präglades av offervilja, plikttrohet, djup Bibelförankring, kärlek till Jesus likaväl som till de människor hon kom att verka bland, kunnighet i kyrkans tro och liv, stor arbetsförmåga, skärpa, gott omdöme, vänlighet och uppmuntrande.

Syster Ing-Britt var till sitt väsen präglad av sin närhet till sin Herre och Frälsare vilket många som mötte henne kunde förundras över. Man hörde henne aldrig tala illa om andra men ofta med förståelse och omsorg om de många som sökte henne i sin nöd.

Annons

Under lång tid var syster Ing-Britt församlingens enda diakonissa. Ensam ansvarig för flera stora syföreningar och arbetskretsar, församlingsresor när och fjärran, bibelläger och bärplockningsläger på lägergården Alphyddan.

Annons

Syster Ing-Britt skötte gåvomedel till behövande samt startade och ledde församlingens Bibelgrupp. Gudstjänsten stod henne alltid närmast med dess möte med Herren Jesus i Ordet och sakramenten. Tydlig och klar över varför kyrkan finns. Till tröst när livet är svårt men än mer att leda och hjälpa människor till en personlig relation med Jesus och därmed beredas möjlighet till ett evigt liv.

Så står diakonissan syster Ing-Britt fram som föredöme och hennes minne bevarat liksom hennes dagliga böneord från Jesus själv: ”tillkomme ditt Rike”.

Stellan Bengtsson

Fd komminister i Södertälje församling.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan