Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson: Prioritera kvalitet inom Södertäljes äldreomsorg

Södertälje kommun är på väg att ta över Oxbackshemmet. Foto: Jonas Tetzlaff

Annons

Södertälje kommuns aversion mot att låta privata utförare erbjuda äldreomsorg är inte okänd.

Vi har under vintern kunnat läsa om att Attendos nyligen öppnade äldreboende i Hovsjö bara kunnat öppna två av sina sex avdelningar – 36 av 54 platser står tomma eftersom Södertälje gett kalla handen till tanken att låta Södertäljebor bo just där.

"Vi tycker det är konstigt, intresset har varit jättestort och många vill komma hit. Det står 40 personer i kö hos kommunen och vi skulle kunna ta emot fler när som helst", sa företagets regionchef Therese Ohrling till LT i mars.

Annons

Nu är ett nytt kapitel på väg att skrivas när Södertälje tänker kommunalisera Oxbackshemmet i samband med att avtalet med den privata entreprenören löper ut vid årsskiftet. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut på sitt sammanträde i nästa vecka.

Annons

När Södertälje kommun nyligen utredde behovet av vård- och omsorgsboenden utifrån parametrar som antalet platser i dag, åldersstrukturen bland Södertäljes invånare och framtidens omsorgsbehov konstaterade utredaren att det ”finns en samhällstrend som pekar på att medborgarnas förväntningar på välfärden ökar. Fler fria val i samhället och ökad individualisering är drivande faktorer bakom denna trend.” Den trenden lär inte avta, enligt utredningen, snarare kommer kraven på valmöjligheter att öka framöver.

De ansvariga för äldreomsorgen i den rödgrönt styrda kommunen kan inte ha förstått innebörden i detta, de är helt besjälade av en enda tanke: driftsformen. Medborgarna ska inte ha några förväntningar alls på sådant som mångfald och valfrihet.

Inför framtiden kan svaret omöjligt vara att det bara finns ett enda svarsalternativ på alla önskemål – du får plats på kommunalt äldreboende.

Det är att beklaga. Kommunen borde i stället byta fokus och tänka kvalitet. Hur möter vi invånarnas behov? Hur kan Södertäljes äldre få den allra bästa omsorgen? Görs detta seriöst blir svaret att dörren ska öppnas för alternativa utförare – inte stängas. Inför framtiden kan svaret omöjligt vara att det bara finns ett enda svarsalternativ på alla önskemål – du får plats på kommunalt äldreboende.

Annons

Annons

Det är också så att den egna verksamheten i sanning har en hel del att leva upp till.

När Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting presenterade sin årliga granskning av äldreomsorgen fick Södertäljes äldreboenden i egen regi usla betyg av brukarna själva.

Och minns vinterns minst sagt alarmerande rapporter från bland andra boendena Tallhöjden och Heijkensköldska som tydligt visade på kvalitetsbristerna inom den verksamhet som kommunen driver i egen regi.

Personalen berättade om sitt starka missnöje med schemaläggningen, om underbemanning och om kollegor som är på väg in i väggen eller äter ångestdämpande. De talar också om hur de boende får lugnande medel – tiden för aktiviteter eller ens att sitta ned en stund och prata med de äldre finns inte.

Detta borde stämma till eftertanke. Men dessvärre, att låta fler aktörer leverera välfärd till Södertäljeborna finns inte på den rödgröna kartan. I stället ska allt likriktas ytterligare.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan