Annons

Annons

Annons

Vi tar arbetsvillkoren på största allvar

Vård- och omsorgsboendet Heijkensköldska gården.

Bild: Nellie Pilsetnek

Annons

På nyhetsplats och i Tomas Karlssons ledare (LT, 8 februari) framkommer grova anklagelser om förhållandena för framför allt boende på vård- och omsorgsboendena Heijkensköldska gården och Tallhöjden. Bland annat påstås att lugnande läkemedel skrivs ut och ges till boende för att kompensera för brist på bemanning och ohållbara arbetsförhållanden för personalen.

För dig som är pluskund [+]: Dementa drogas och lämnas ensamma för att dö – nu slår vårdpersonalen larm

Annons

När något så här grovt påstås om äldreomsorgen i Södertälje kommun så tar vi det på ett mycket stort allvar. För att ta reda på vad som faktiskt har hänt har vi tillsatt granskningar som har genomförts i dialog med medarbetare och chefer.

Annons

Tillit och förtroende är fundamentet för social- och omsorgskontoret. För att människor ska våga vända sig till oss och släppa in våra medarbetare i sina hem eller välja att bosätta sig i en av våra vård- och omsorgsboenden krävs att de litar på oss.

Läs också [+]: Facket efter vårdskandalerna: "All personal på Heijken och Tallhöjden är missnöjda med schemat"

Efter artiklarna i LT genomfördes en rad åtgärder omgående. Det första vi gjorde var att tillsätta en intern granskning av hälso- och sjukvården på boendena för att klargöra om det finns brister som påverkar omvårdnaden negativt för brukarna, det vill säga de som bor på våra äldreboenden.

Tabletter i en dosett. Foto: Bertil Ericson/TT

För att få en övergripande bild har vi granskat medicinering, nyckeltal, bemanning, sjukfrånvaro, ekonomiska resultat avvikelser, Lex Sarah och brukarundersökningar. Vi har även haft möten med medarbetarnas fackliga företrädare och med anhöriga.

Vi har gjort en grundlig granskning och sammantaget så fanns det inga brister i hanteringen av läkemedel. Ingen överdosering har skett.

Det är alltid läkaren som vid behov ordinerar läkemedel inklusive ordination på maximal dos per dygn. En sjuksköterska kan inte ge mer än de maximala doser som läkaren ordinerat. Undersköterska får delegering för att ge läkemedel till de boende. Läkemedel som kan lugna oroliga och ångestfyllda patienter är oftast narkotikaklassade.

Annons

Annons

Det finns särskilda kontroller för dessa läkemedel genom en narkotikajournal som sjuksköterskan signerar efter varje kontroll. Sjuksköterskan kontrollerar dessa listor kontinuerligt enligt rutin. Vi har gjort en grundlig granskning och sammantaget så fanns det inga brister i hanteringen av läkemedel. Ingen överdosering har skett. Läkares ordination har följts fullt ut.

Sammantaget finns det efter vår granskning inget som tyder på att det råder några missförhållanden för de boende på Heijkensköldska.

Läs även Tomas Karlsson: Staten borde agera för ökad bemanning

De resultat i Äldreguiden för Heijkensköldska som tas upp i ledaren visar emellertid att vi har en del att arbeta med. Värt att notera är att på frågorna ”Får du ett bra bemötande av personalen” och ”Känner sig trygg på sitt äldreboende” har Heijkensköldska fått resultatet 83 respektive 82 procent på respektive fråga, vilket är ett bra resultat.

För pluskunder [+]: Lahdo Gergin dog efter sex månader på Heijkensköldska: ”Jag undrar hur vi behandlar våra gamla i det här landet”

Trots detta ligger Heijkensköldska lägst i andel positiva svar på dessa frågor bland kommunens boenden. Vi kommer att se över detta till nästa år, avseende lokaler, mat, bemötande och trygghet – allt i syfte att få en förbättring.

Annons

I ledaren beskrivs att det finns en rädsla bland medarbetarna att tala med media. Det är allvarligt.

För att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet så måste våra medarbetare känna att de gör skillnad, att de vill gå till arbetet.

Annons

Det är viktigt för oss som arbetsgivare att understryka att vi inte har några åsikter om det, det är en rättighet som alla medarbetare i kommunen har. Frågan har tagits upp i social- och omsorgskontorets kontorssamverkan, som består av chefer och medarbetarnas fackliga företrädare. Den kommer även att lyftas på arbetsplatsträffar.

Vi vill vara tydliga med att det finns flera utmaningar som vi arbetar strukturerat med för att hitta lösningar. För att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet så måste våra medarbetare känna att de gör skillnad, att de vill gå till arbetet.

Den politiska ledningen har särskilt uppmärksammat behovet av långsiktiga och strukturerade insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen, och avsatt åtta miljoner kronor årligen under fyra år för att skapa varaktigt förbättrade arbetsvillkor för medarbetare och chefer.

Lenita Granlund

socialdirektör Södertälje kommun

Mats Karlsson

resultatområdeschef boenden äldreomsorg Södertälje kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan